All posts by Rasja

inspirerend leidinggeven

rasja.nl-verbindend-leiderschap-leidinggeven-is-schakels-verbinden.jpg

Als manager heb je te maken met nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden; de doelstellingen van je organisatie,  je klanten,  je team, je individuele medewerkers binnen dat team, je directie, opdrachtgevers en vast nog veel meer!
rasja.nl-inspirerend leidinggeven-veel ballen in de lucht houdenWanneer je klanten, directie en opdrachtgevers niet tevreden zijn heb je een probleem als manager…..dat kan betekenen dat jijzelf of je organisatie het heel moeilijk krijgt! De verleiding is dan ook groot om je focus vooral op deze ‘spelers’ te richten.

Maar om die spelers tevreden te  houden heb je in de regel juist je team, je individuele medewerkers nodig!

Er zijn verschillende manieren om leiding te geven aan je team, om te zorgen dat zij zich zo goed mogelijk inzetten om de doelstellingen te behalen en daarmee de klanten, directie en opdrachtgevers tevreden te houden. Continue reading

Medezeggenschap in een Vrijwilligersorganisatie

rasja.nl-medezeggenschap-voor-vrijwilligers-inspraak-beïnvloeden-Ei-Inspraak

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is helder: instellingen met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. rasja.nl-wor-wet-op-de-ondernemingsraden-medezeggenschap-in-een-vrijwilligersorganisatie-inspraak-voor-vrijwilligers.jpg Een instelling kán dit doen wanneer er tussen de 10 en de 50 werknemers zijn, maar dat hoeft niet. Als de werknemers daarom vragen is het  verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Als daar niet om gevraagd wordt, dan moeten er in ieder geval regelmatig personeelsvergaderingen belegd worden waar informatie gegeven kan worden. Continue reading

Burgerkracht – beroepskrachten en vrijwilligers; hoe om te gaan met de inzet van betrokken burgers?

rasja.nl-burgerkracht-werken-met-vrijwilligers-samen-sterk

De financiering van activiteiten rond krijgen wordt een steeds groter probleem.  Deels wordt dit door organisaties opgelost door middel van  projectmatig en resultaat gericht werken. Maar dit alleen is vaak niet voldoende. Om datgene te kunnen blijven doen wat je als organisatie belangrijk vindt, is het  nodig de manier van werken op meer vlakken aan te passen.
Wat te doen bijvoorbeeld als de formatie terugloopt? In eerste rasja.nl-burgerkracht-teruglopende-formatie-dalend-aantal-beroepskrachten-noodzaak-inschakelen-vrijwilligers-en-burgerkrachtinstantie is er misschien nog wat winst te behalen door kritisch naar de overhead en de taken van de betaalde krachten te kijken; efficiënter en effectiever gaan werken. Maar als ook die mogelijkheden uitgeput zijn?

rasja.nl-burgerkracht-inzet-vrijwilligers-meerwaarde-vrijwilligersDan zou het een optie kunnen zijn om te kijken of er meer met behulp van vrijwilligers kan gebeuren. En dan niet alleen gedacht vanuit een kostenbeheersingsaspect maar juist ook vanuit de meerwaarde die vrijwilligers hebben! Continue reading

Projectmatig en resultaat gericht werken

rasja.nl-projectmatig-en-resultaatgericht-werken-vlucht-ganzen

De tijd dat organisaties ieder jaar bijna als vanzelfsprekend geld kregen ‘om er goede rasja.nl-projectmatig-en-resultaatgericht-werken-zak-geld.jpgdingen mee te doen’ ligt ver achter ons.  Inmiddels is het voor iedereen helder dat vooraf duidelijk moet beschreven moet zijn waarvoor het geld ingezet gaat worden, wat de beoogde resultaten  zijn en hoe die resultaten behaald gaan worden. Continue reading

Het voeren van plannings-, voortgangs-, en resultaatgesprekken

rasja.nl-voortgangsgesprek-functioneringsgesprek-beoordelingsgesprek-thumbs-down-thumbs-up

Help….het is weer zover…

Van iedere leidinggevende wordt min of meer verwacht dat hij/zij rasja.nl-voortgangsgesprek-functioneringsgesprek-beoordelingsgesprek-Helpplanningsgesprekken, voortgangsgesprekken en resultaatgesprekken kan voeren. In de praktijk blijkt dit niet voor iedereen even eenvoudig te zijn. Wat bespreek je eigenlijk in zo’n gesprek?
En vooral ook….hoe voer je het! Continue reading

Training & Opleiding; dé oplossing voor management problemen?!

rasja.nl-TrainingOpleiding-de-oplossing-voor-managementproblemen...-Blokken

Soms lijkt het simpel; als medewerkers niet functioneren bied je ze een opleiding of training aan! Probleem opgelost…..of toch niet?

rasja.nl-Training&Opleiding-de oplossing voor managementproblemen...- (2)Of het dé oplossing is hangt samen met het probleem waar je mee te maken hebt. En met je taakopvatting;  zie je het als je taak bij te dragen aan de ontwikkeling van je medewerkers, ben je vooral gefocussed op het behalen van de organisatiedoelstellingen of zie je een taak voor je zelf weggelegd op beide aspecten. Continue reading

Omgaan met diversiteit

rasja.nl-omgaan met diversiteit-fruit..

Diversiteit is een ‘item’….al jaren…. maar wat is ‘diversiteit’,  en wat kun je met dit thema als  trainer?rasja.nl-omgaan-met-diversiteit-wat-is-het

Wat is diversiteit?

Zoek diversiteit op in het woordenboek en je vindt onder andere het volgende;

  • verscheidenheid, variatie, differentiatie
  • de verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep.

Continue reading