Tag Archives: onderhandelen

Netwerken en onderhandelen

rasja.nl-netwerken en onderhandelen - puzzelstukjes 5

Wat is Netwerken

Netwerken is meer dan het hebben van een adressenlijstje. Het is ook meer dan het hebben van een sociale kaart. Op een sociale kaart vind je de adressen terug met daarbij gegevens over bereikbaarheid, contactpersonen, eventuele kosten, etc.

Netwerken gaat verder: je hebt het dan over het samen brengen van  mensen of organisaties rond een gemeenschappelijk doel of thema en het gericht contact met hen onderhouden. Dit kan iets groots of iets kleins zijn.  Een netwerk is in de regel niet geheel vrijblijvend, er moet iets te halen en te brengen zijn. Op het moment dat dat niet meer het geval is, zie je dat individuen/organisaties zich losmaken van het netwerk óf dat het netwerk langzaam doodbloedt.  Hoe zorg je dat je je netwerk in stand houdt, wat is daarvoor nodig? Continue reading

Medezeggenschap in een Vrijwilligersorganisatie

rasja.nl-medezeggenschap-voor-vrijwilligers-inspraak-beïnvloeden-Ei-Inspraak

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is helder: instellingen met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. rasja.nl-wor-wet-op-de-ondernemingsraden-medezeggenschap-in-een-vrijwilligersorganisatie-inspraak-voor-vrijwilligers.jpg Een instelling kán dit doen wanneer er tussen de 10 en de 50 werknemers zijn, maar dat hoeft niet. Als de werknemers daarom vragen is het  verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Als daar niet om gevraagd wordt, dan moeten er in ieder geval regelmatig personeelsvergaderingen belegd worden waar informatie gegeven kan worden. Continue reading