Over Mij

Eind jaren ’80 heb ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam mijn studie geschiedenis afgerond. Een tijd waarin de werkloosheid ongekend hoog was en velen de mening waren toegedaan dat studenten geschiedenis een toekomst in de bijstand wachtte……Zelf keek ik daar iets anders tegenaan; ik ging op zoek naar een baan in het onderwijs óf naar een baan bij een non-profit organisatie op het gebied van mensenrechten.

En dat laatste werd het, al vrij snel na mijn afstuderen ben ik bij VluchtelingenWerk Nederland begonnen als consulent. In deze functie adviseerde en ondersteunde ik gemeentes en vrijwilligers die zich bezig hielden met de opvang en begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen.

Niet lang daarna kon ik als trainer binnen VluchtelingenWerk aan de slag. En kon ik mijn ambitie om iets te doen met scholing en training combineren met het werken bij een non-profit organisatie.

Inmiddels ben ik al meer dan vijfentwintig jaar als trainer werkzaam; niets mooiers dan mensen op deze manier te kunnen ondersteunen in het werk dat zij doen.

Voor mij is het belangrijk dat mensen sterker uit een training komen dan dat zij er in stapten…natuurlijk kun je kijken wat er allemaal anders kan of moet, wat er allemaal ontbreekt aan kennis en vaardigheden…..Maar het levert veel meer op als je je realiseert waar je sterke kanten liggen. En als je die sterke punten zoveel mogelijk weet uit te buiten kost dat veel minder energie dan als je van alles wilt veranderen aan jezelf!

Gebruik maken van aanwezige kennis en vaardigheden is voor mij dan ook een belangrijk aandachtspunt. Als trainer probeer ik daar inzicht in te geven en bied ik mensen de mogelijkheid hun arsenaal aan handelingsperspectieven uit te breiden.

Hoe ik dat doe? Door met de opdrachtgever te kijken wat de vraag precies is, waar wensen/verwachtingen/behoeftes liggen. Als dat duidelijk is maak ik een conceptprogramma, een programma dat in overleg met betrokkenen zo aangepast wordt dat het aansluit bij de vraag.

Deelnemers stoppen tenslotte een hoop tijd in een training, dan moet het wel iets opleveren!

4 thoughts on “Over Mij”

  1. Beste Rasja,

    Ik heb twee jaar geleden een training van jou gehad toen ik vrijwilliger was bij Vluchtelingenwerk. Nu werk ik inmiddels voor een welzijnsorganisatie in Amsterdam, en wil ik zelf een training organiseren voor onze vrijwilligers die met statushouders werken. Ik zou jou graag willen vragen hiervoor en ik ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn. Kunnen we hierover contacten?
    Dank en veel groeten,
    Hester van Kranendonk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.