Trainingen

De trainingen die ik geef zijn in te delen in twee categorieën;

In de trainingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling gaat het om ‘jou in je werk’. Ontdekken waar je sterke kanten en je valkuilen liggen, oefenen met vaardigheden om effectiever te werken en daardoor ook sterker in je werk komen te staan.

In de trainingen gericht op organisatie ontwikkeling gaat het om het sterker maken van de organisatie als geheel. Visie en missie van de organisatie spelen daarin een rol, maar ook zaken als positionering & acquisitie, projectmatig en resultaatgericht kunnen werken, coachend leidinggeven en verandermanagement.

Voor alle trainingen geldt dat de programma’s zoals ze er liggen tot stand zijn gekomen op basis van jarenlange praktijkervaring. Toch kan het zijn dat het programma niet biedt waar behoefte aan is. Iedere organisatie, iedere medewerker daarbinnen is tenslotte toch weer anders. De trainingen kunnen dan ook altijd in overleg aangepast worden, er kunnen combinaties van onderwerpen gemaakt worden, de training kan ingekort of juist uitgebreid worden, etc.

Daarnaast is het meestal wel mogelijk een nieuwe training te ontwikkelen op het moment dat het om een heel andere vraag gaat. Ook dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever en/of deelnemers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.