Overzicht trainingen organisatieontwikkeling

 • Organisatieopbouw en beleidsvorming

  Een training waarin we kijken, aan de hand van een aantal aspecten, wat de sterke en zwakke kanten van de organisatie zijn. We staan stil bij de gewenste situatie én bij wat er nodig is om dat te bereiken. Kortom; hoe ziet de organisatie er nu uit, waar wil je uitkomen en wat is daarvoor nodig.

 • Positionering & acquisitie

  Marktwerking en verzakelijking is iets waar ook organisaties in de Zorg- en Welzijnssector al jaren mee te maken hebben. Werkzaamheden worden niet meer als vanzelfsprekend gefinancierd; er moet duidelijk gemaakt worden waarom juist jouw organisatie daarvoor gefinancierd moet worden! Wat betekent acquisitie voor jouw organisatie, hoe kun je jezelf op een proactieve manier positioneren en wat is het belang van netwerken daarbij, zijn zaken die in deze training aan de orde komen.

 • Netwerken & onderhandelen

  Wat is netwerken eigenlijk, welke soorten netwerken bestaan er en welke daarvan zijn interessant voor jouw organisatie? En als je dan in een aantal netwerken participeert hoe zorg je er dan voor dat je er niet alleen maar ‘brengt’ maar er ook iets kunt ‘halen’? Welke onderhandelingsstrategie is daarbij bruikbaar?

 • Projectmatig en resultaat gericht werken

  Een training waarin we stil staan bij zaken als; wat is projectmatig werken, wat maakt het leuk of juist lastig? Wat kun je doen in de voorbereiding om de uitvoering zo optimaal mogelijk te laten verlopen… Maar ook; hoe ga je om met onverwachte situaties en knelpunten? Hoe zorg je dan dat je op flexibele en creatieve wijze je project kunt aanpassen én je opdrachtgever tevreden kunt houden?!

 • Coachend leidinggeven

  Hoe geef je leiding aan een groep medewerkers? Wat is je voorkeursstijl en werkt die altijd? Wat is ‘coachend leidinggeven’ en hoe doe je dat? En is dit altijd de meest geschikte rol die je als leidinggevende op je kunt nemen? Hoe krijg je zicht op competenties van je medewerkers en hoe kun je daar op sturen? Het voeren van voortgangs- functionerings- en beoordelingsgesprekken… Dit zijn enkele van de thema’s die in deze training aan de orde komen.

 • Verandermanagement

  Hoe houd je je organisatie overeind in hectische tijden? Met zowel interne als externe factoren die soms dwingen tot veranderen…..Wat zijn de gevolgen van keuzes die gemaakt (moeten) worden voor de organisatie, de medewerkers, jezelf?
  Hoe ga je om met weerstand, welke kennis en vaardigheden heb je als leidinggevende nodig om deze situatie het hoofd te kunnen bieden? Allemaal aspecten waar we tijdens deze training op in gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.