Evalueren…..waarom en hoe?

rasja.nl-evalueren-smileys-vrolijk-neutraal-somber

Waarom

Na iedere informatiebijeenkomst, themadag, cursus of training wordt er vaak een mondelinge of schriftelijke evaluatie gehouden. Soms kunnen deelnemers het ook even laten bezinken en krijgen zij het formulier mee naar huis met het verzoek het ingevuld te retourneren. Maar waarom eigenlijk? Wat willen we bereiken met de evaluaties en wat doen we met de uitkomsten? Continue reading

Posities in de communicatie / de roos van Leary

rasja.nl-posities in de communicatie - roos van Leary - ruzie

Soms verloopt de communicatie niet helemaal zoals je zou willen.  Je voelt je geïrriteerd door de manier waarop iemand je aanspreekt,  of geïntimideerd, verbaasd, aangevallen, etcetera.
Dit gedrag roept vaak een primaire reactie op; je reageert vanuit die irritatie, je laat je meeslepen door de toonzetting van de ander. Of dit altijd even effectief is, kun je je afvragen. Continue reading

Conflicthantering

rasja.nl-conflicthantering-vechtende-tijgersWaar mensen met elkaar samenwerken kunnen conflicten ontstaan.   In dit stuk zal ik beginnen met stil te staan bij  communicatiestijlen die je in kunt zetten om conflicten te voorkomen. Wanneer dit niet lukt, wanneer er toch een conflict is ontstaan, dan is het goed om je te realiseren dat er  verschillende soorten conflicten bestaan;
instrumentele conflicten, belangenconflicten en persoonlijke conflicten.  Ik zal de verschillende conflicten toelichten en tenslotte stilstaan bij het conflicthanteringsmodel van Thomas Kilmann. Continue reading

Omgaan met emoties in je training

rasja.nl-omgaan-met-emoties-in-je-training-smileys-verschillende-emotiesSoms gebeurt er iets in de training dat emoties oproept,  bij deelnemers of bij jezelf. Dat kan te maken hebben met het onderwerp, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan het ook een bepaalde opmerking zijn of een ervaring die iemand deelt…..In ieder geval wordt er iets bij de deelnemer of bij jezelf getriggered dat emotie oproept. En hoe ga je daarmee om? Continue reading

rasja.nl-positionering en acquisitie - uniek

Positionering en acquisitie

Waarom positioneren en acquireren?

Dat organisaties in de non-profit sector ‘zomaar’ geld krijgen om daarmee de taken uit te voeren die zij zinvol vinden in het kader van hun doelstelling is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Financiers en subsidiënten willen precies weten waarom die activiteiten dan zo zinvol zijn, wat die toevoegen en waarom de betreffende organisatie denkt dat het beste te kunnen doen.

Bovendien geldt voor veel organisaties dat zich in de loop der jaren steeds meer ‘spelers’ gemeld hebben op de  ‘markt’.

En dat betekent dat zij zich veel meer dan voorheen moeten  rasja.nl-positionering-en-acquisitie-in-the-spotlightpositioneren om dat te kunnen blijven doen waar zij voor opgericht zijn; zij zullen zich proactief op moeten stellen om de financiering van het werk veilig te stellen.

Maar hoe zorg je dat je door de financier(s) als volwaardige gesprekspartner gezien wordt, wat komt daar bij kijken, wat heb je daar voor nodig? Continue reading

Het organiseren van een themadag

rasja.nl-het-organiseren-van-een-themadag-puzzelstukjesHet organiseren van een themadag is heel erg leuk maar brengt ook een hoop werk met zich mee. Zeker als je het ‘erbij’ doet…..
Iedere keer weer ben ik zelf aan het puzzelen wat voor thema het zou moeten worden, welke sprekers ik daarvoor zou kunnen vragen, hoeveel workshops ik graag aan zou willen bieden en waar ik allemaal aan moet denken om de dag op rolletjes te laten verlopen!

Dus tijd om voor mijzelf een lijstje te maken met aandachtspunten! Dat scheelt een volgende keer een hoop tijd. En als ik dat toch maak, kan ik het net zo goed delen…..

Continue reading

Verandermanagement

rasja.nl-managen-van-veranderingen-leiding-geven-aan-veranderproces

Veel organisaties opereren in een hectische en continue veranderende omgeving. Om de dienstverlening in stand te kunnen houden zullen zij zich moeten aanpassen aan die omgeving. De veranderingen worden vaak van buitenaf geïnitieerd; gewijzigde subsidiestromen, meer concurrentie etc..

Met deze veranderende omgeving kun je pro-actief of reactief omgaan. Wat je ook kiest; je hebt niet alleen te maken met de externe omgeving bij de keuzes  die gemaakt worden maar ook met je ‘eigen’ organisatie. Een organisatie met medewerkers die vaak allemaal hun eigen visie en kijk op het werk hebben.

Bij het managen van de veranderingen zijn de volgende aandachtspunten van belang; Continue reading

De invloed van cultuur

de invloed van cultuur
Is iemands culturele achtergrond van invloed op de communicatie?

In de trainingen interculturele communicatie krijg ik heel vaak de vraag of om ‘handvatten’. ‘Wat zijn dingen die ik moet weten bij iemand met een islamitische achtergrond’, ‘wat is belangrijk om te weten over de cultuur van mensen uit…’, et cetera.
Vanuit het idee dat wij ons dan als een kameleon aan kunnen passen aan de ander, of  de ander aan ons!

Vragen die komen van zowel betaalde als onbetaalde medewerkers,  van deelnemers die met individuele cliëntcontacten werken als van leidinggevenden die een ‘divers’ team aan moeten sturen.

Mijn ‘standaard’ antwoord is altijd dat je niet spreekt met een cultuur maar met een persoon.  Een persoon die beïnvloed kan worden door zijn of haar cultuur. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
Om te kunnen onderkennen óf cultuur een rol speelt is het goed te weten waar je dan aan zou kunnen denken. Continue reading

inspirerend leidinggeven

rasja.nl-verbindend-leiderschap-leidinggeven-is-schakels-verbinden.jpg

Als manager heb je te maken met nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden; de doelstellingen van je organisatie,  je klanten,  je team, je individuele medewerkers binnen dat team, je directie, opdrachtgevers en vast nog veel meer!
rasja.nl-inspirerend leidinggeven-veel ballen in de lucht houdenWanneer je klanten, directie en opdrachtgevers niet tevreden zijn heb je een probleem als manager…..dat kan betekenen dat jijzelf of je organisatie het heel moeilijk krijgt! De verleiding is dan ook groot om je focus vooral op deze ‘spelers’ te richten.

Maar om die spelers tevreden te  houden heb je in de regel juist je team, je individuele medewerkers nodig!

Er zijn verschillende manieren om leiding te geven aan je team, om te zorgen dat zij zich zo goed mogelijk inzetten om de doelstellingen te behalen en daarmee de klanten, directie en opdrachtgevers tevreden te houden. Continue reading