Tag Archives: communicatie

rasja.nl-positionering en acquisitie - uniek

Positionering en acquisitie

Waarom positioneren en acquireren?

Dat organisaties in de non-profit sector ‘zomaar’ geld krijgen om daarmee de taken uit te voeren die zij zinvol vinden in het kader van hun doelstelling is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Financiers en subsidiënten willen precies weten waarom die activiteiten dan zo zinvol zijn, wat die toevoegen en waarom de betreffende organisatie denkt dat het beste te kunnen doen.

Bovendien geldt voor veel organisaties dat zich in de loop der jaren steeds meer ‘spelers’ gemeld hebben op de  ‘markt’.

En dat betekent dat zij zich veel meer dan voorheen moeten  rasja.nl-positionering-en-acquisitie-in-the-spotlightpositioneren om dat te kunnen blijven doen waar zij voor opgericht zijn; zij zullen zich proactief op moeten stellen om de financiering van het werk veilig te stellen.

Maar hoe zorg je dat je door de financier(s) als volwaardige gesprekspartner gezien wordt, wat komt daar bij kijken, wat heb je daar voor nodig? Continue reading

De invloed van cultuur

de invloed van cultuur
Is iemands culturele achtergrond van invloed op de communicatie?

In de trainingen interculturele communicatie krijg ik heel vaak de vraag of om ‘handvatten’. ‘Wat zijn dingen die ik moet weten bij iemand met een islamitische achtergrond’, ‘wat is belangrijk om te weten over de cultuur van mensen uit…’, et cetera.
Vanuit het idee dat wij ons dan als een kameleon aan kunnen passen aan de ander, of  de ander aan ons!

Vragen die komen van zowel betaalde als onbetaalde medewerkers,  van deelnemers die met individuele cliëntcontacten werken als van leidinggevenden die een ‘divers’ team aan moeten sturen.

Mijn ‘standaard’ antwoord is altijd dat je niet spreekt met een cultuur maar met een persoon.  Een persoon die beïnvloed kan worden door zijn of haar cultuur. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
Om te kunnen onderkennen óf cultuur een rol speelt is het goed te weten waar je dan aan zou kunnen denken. Continue reading

inspirerend leidinggeven

rasja.nl-verbindend-leiderschap-leidinggeven-is-schakels-verbinden.jpg

Als manager heb je te maken met nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden; de doelstellingen van je organisatie,  je klanten,  je team, je individuele medewerkers binnen dat team, je directie, opdrachtgevers en vast nog veel meer!
rasja.nl-inspirerend leidinggeven-veel ballen in de lucht houdenWanneer je klanten, directie en opdrachtgevers niet tevreden zijn heb je een probleem als manager…..dat kan betekenen dat jijzelf of je organisatie het heel moeilijk krijgt! De verleiding is dan ook groot om je focus vooral op deze ‘spelers’ te richten.

Maar om die spelers tevreden te  houden heb je in de regel juist je team, je individuele medewerkers nodig!

Er zijn verschillende manieren om leiding te geven aan je team, om te zorgen dat zij zich zo goed mogelijk inzetten om de doelstellingen te behalen en daarmee de klanten, directie en opdrachtgevers tevreden te houden. Continue reading