inspirerend leidinggeven

rasja.nl-verbindend-leiderschap-leidinggeven-is-schakels-verbinden.jpg

Als manager heb je te maken met nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden; de doelstellingen van je organisatie,  je klanten,  je team, je individuele medewerkers binnen dat team, je directie, opdrachtgevers en vast nog veel meer!
rasja.nl-inspirerend leidinggeven-veel ballen in de lucht houdenWanneer je klanten, directie en opdrachtgevers niet tevreden zijn heb je een probleem als manager…..dat kan betekenen dat jijzelf of je organisatie het heel moeilijk krijgt! De verleiding is dan ook groot om je focus vooral op deze ‘spelers’ te richten.

Maar om die spelers tevreden te  houden heb je in de regel juist je team, je individuele medewerkers nodig!

Er zijn verschillende manieren om leiding te geven aan je team, om te zorgen dat zij zich zo goed mogelijk inzetten om de doelstellingen te behalen en daarmee de klanten, directie en opdrachtgevers tevreden te houden.

Autoritair leiderschap

Bij deze manier van leidinggeven bepaal jíj als manager wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren om als organisatie succesvol te zijn. Medewerkers voeren hun opdrachten/taken uit zonder daar vraagtekens bij te stellen of in ieder geval zonder die vraagtekens hardop uit te spreken. Voor nieuwe, onervaren medewerkers kan deze manier van werken tijdelijk prettig zijn. rasja.nl-autoritair-leidinggeven-aan-de-touwtjes-trekken.jpgJe weet immers heel precies wat er van je verwacht wordt en hoe je geacht wordt dat uit te voeren. Op de langere termijn kan het als zeer frustrerend ervaren worden dat eigen initiatief niet gewaardeerd wordt. Het kan leiden tot een onverschillige en onderbetrokken houding van medewerkers; ‘ik doe mijn werk en dat doe ik goed, maar ook niets meer dan dat….’
Daarbij kan het ook leiden tot afhankelijkheid van de manager; omdat men niet gewend is zelf initiatief te nemen gebeurt er niets zolang er geen opdracht komt.

 Democratische leiderschap

De democratische leidinggevende geeft veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig opereren. Er is oog voor de individuele kwaliteiten van medewerkers en waar mogelijk worden deze ingezet. Problemen worden in het team besproken en er wordt gezamenlijk gezocht naar de best passende oplossingen.
Deze vorm van leidinggeven zorgt in de regel voor betrokkenheid bij én plezier in het werk. Het geeft ruimte voor eigen initiatief en ook als de leidinggevende er niet is pakken medewerkers reguliere en nieuwe werkzaamheden zonder problemen op.

 Laissez faire leiderschap

Een vorm van leiderschap waarin de manager ‘afwezig’ is; letterlijk of rasja.nl - laisser faire leiderschap - leiding geven - laat mij met rustfiguurlijk.  De leidinggevenden die deze stijl hanteren beroepen zich nogal eens op het feit dat zij veel vertrouwen hebben in hun sterke team en kwalitatief goede medewerkers waardoor zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden. Problemen worden  laat gesignaleerd en opgepakt. Bij problemen worden medewerkers nogal eens snel en negatief beoordeeld.
Deze stijl van leidinggeven kan bij medewerkers leiden tot demotivatie. Het lijkt of de leidinggevende weinig interesse in hen en/of het werk heeft.  Eigen initiatief wordt nauwelijks gezien en beloond maar op het moment dat het niet aansluit bij wat de manager wil, negatief beoordeeld.

 Inspirerend leiderschap

Deze leidinggevende combineert de aspecten van het democratisch leidinggeven met een duidelijke visie en een coachende aanpak.rasja.nl-inspirerend leidinggeven-dirigent-samenspel-visie
In de praktijk betekent dit dat de leidinggevende tijd en energie investeert in de medewerkers.
Hij/zij stáát voor de visie. Tegelijkertijd is er ook de wil en de bereidheid daarover te communiceren met medewerkers. Daarnaast besteedt deze leidinggevende tijd en aandacht aan medewerkers om met hen te spreken over hun persoonlijke ontwikkeling in het werk.
Deze stijl van leidinggeven wordt in de regel als zeer positief ervaren. Er is waardering voor de duidelijke visie/missie én voor de wijze waarop de manager hier samen met de medewerkers mee aan de slag gaat.
De valkuil voor deze manager is dat hij/zij zich zó zeer vereenzelvigd met de visie dat het waarom hiervan niet meer bespreekbaar is.

Is er één beste manier van leidinggeven?

Ja, die is er…..het inspirerend leidinggeven! Deze stijl biedt namelijk rasja.nl-inspirerend leidinggeven-is er een beste manier-uitroeptekenveel ruimte inspraak en eigen initiatieven van medewerkers maar biedt ook de kans om als leidinggevende op basis van visie en missie op een gegeven moment knopen door te hakken. Doordat deze leidinggevende blijft communiceren met de medewerkers over nut en noodzaak van bepaalde beslissingen blijft zijn team medewerkers gemotiveerd en betrokken!

Veel managers die één van de andere stijlen hanteren beroepen zich op het feit dat de omstandigheden of de samenstelling van hun team hierom vraagt.

Maar is dat de reden waarom er op een bepaalde manier van asja.nl-inspirerend leidinggeven-is er een beste manier-vraagtekenleidinggeven wordt teruggevallen?  Of heeft dat veel meer te maken met persoonlijke voorkeur dan met een objectieve beoordeling van de situatie.

De autoritair leider kiest dan niet voor deze stijl om dat de omstandigheden om snelle, doelmatige actie/beslissingen vragen maar omdat hij al die overleggen en inspraakrondes maar vermoeiend en zonde van de tijd vindt!

De democratisch leider kiest voor deze stijl omdat hij/zij oprecht gelooft dat dit zorgt voor meer betrokkenheid bij en plezier in het werk. Maar is er ook werkelijk oog voor medewerkers die behoefte hebben aan meer aansturing en/of duidelijkheid?

En gelooft de ‘laissez-faire’ leider écht in zijn kwalitatief sterke team of richt hij/zij zich liever op andere, interessantere, zaken? Of vindt deze leidinggevende het gewoon moeilijk om leiding te geven aan medewerkers en gaat hij problemen liever uit de weg zolang het kan?

Kortom;

Inspirerend leiderschap vraagt om iemand met:

  • Een duidelijke visie op het werk
  • Oprechte aandacht en interesse voor medewerkers
  • De competenties om besluitvaardig en daadkrachtig op te treden wanneer de omstandigheden daarom vragen.rasja.nl-inspirerend leiderschap-visie-aandacht-competenties

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.