Tag Archives: vrijwilligers

rasja.nl-positionering en acquisitie - uniek

Positionering en acquisitie

Waarom positioneren en acquireren?

Dat organisaties in de non-profit sector ‘zomaar’ geld krijgen om daarmee de taken uit te voeren die zij zinvol vinden in het kader van hun doelstelling is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Financiers en subsidiënten willen precies weten waarom die activiteiten dan zo zinvol zijn, wat die toevoegen en waarom de betreffende organisatie denkt dat het beste te kunnen doen.

Bovendien geldt voor veel organisaties dat zich in de loop der jaren steeds meer ‘spelers’ gemeld hebben op de  ‘markt’.

En dat betekent dat zij zich veel meer dan voorheen moeten  rasja.nl-positionering-en-acquisitie-in-the-spotlightpositioneren om dat te kunnen blijven doen waar zij voor opgericht zijn; zij zullen zich proactief op moeten stellen om de financiering van het werk veilig te stellen.

Maar hoe zorg je dat je door de financier(s) als volwaardige gesprekspartner gezien wordt, wat komt daar bij kijken, wat heb je daar voor nodig? Continue reading

Medezeggenschap in een Vrijwilligersorganisatie

rasja.nl-medezeggenschap-voor-vrijwilligers-inspraak-beïnvloeden-Ei-Inspraak

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is helder: instellingen met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. rasja.nl-wor-wet-op-de-ondernemingsraden-medezeggenschap-in-een-vrijwilligersorganisatie-inspraak-voor-vrijwilligers.jpg Een instelling kán dit doen wanneer er tussen de 10 en de 50 werknemers zijn, maar dat hoeft niet. Als de werknemers daarom vragen is het  verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Als daar niet om gevraagd wordt, dan moeten er in ieder geval regelmatig personeelsvergaderingen belegd worden waar informatie gegeven kan worden. Continue reading