Overzicht trainingen persoonlijke ontwikkeling

 • Coachingsvaardigheden

  Een training voor mensen die cliënten begeleiden; hoe kun je coachen zonder mensen het heft uit handen te nemen. Hoe sluit je aan bij hun wensen en verwachtingen, welke stappen kun je daarbij zetten. Maar ook; is coachen altijd de meest effectieve manier van begeleiden……wanneer werkt het wel en wanneer niet….

 • Omgaan met diversiteit

  Een training die gaat over omgaan met verschillen, verschillen in leeftijd, tussen mannen en vrouwen, medewerkers die er al heel lang zijn en medewerkers die net begonnen zijn, tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond, etc. Communicatie speelt een belangrijke rol in het omgaan met verschillen; welke posities worden ingenomen in de communicatie en wat zijn daar de (on)bedoelde effecten van…..

 • Interculturele communicatie 

  Ook dit is, zoals hierboven gezegd, een vorm van omgaan met diversiteit. Maar het kan zijn dat er behoefte is aan een training specifiek gericht op dit aspect. Belangrijk uitgangspunt in deze training is dat je nooit spreekt met een cultuur. Wel kan het zo zijn dat culturele aspecten, waarden/normen, van zowel je zelf als de ander, een rol spelen in de communicatie. Welke kunnen dat zijn, en hoe kun je daar mee omgaan…

 • Training voor spreekuurmedewerkers

  Juist tijdens een spreekuur is het belangrijk om contact te maken met cliënten. Dat maakt het gemakkelijker te onderzoeken wat de vraag nu precies is en mensen eventueel goed door te kunnen verwijzen. Maar hoe kun je nu planmatig werken in de beperkte tijd die een spreekuur biedt en welke gespreksvaardigheden kun je daarbij inzetten…

 • Omgaan met dwingend en agressief gedrag

  Wat is dwingend gedrag / agressie, waar komt het vandaan, kan het in sommige situaties acceptabel zijn? Hoe ga je er zelf mee om, hoe reageer je en is dat altijd even effectief? In de training worden handvatten aangereikt om om te gaan met dit soort gedrag én komt het belang van grenzen stellen uitgebreid aan de orde.

 • Training ‘begrenzen’

  In deze training kijken we naar welke grenzen gesteld worden en waar die mee te maken hebben; met je zelf, met cliënten, met de organisatie? Hoe worden de grenzen gesteld, is dit effectief? En als je met meerdere mensen een zelfde taak verricht hoe wordt er dan binnen het team omgegaan met het stellen van grenzen? Waar sta je als individu / team sterk in en waar zwak, en hoe kun je het eerste optimaliseren en het tweede minimaliseren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.